Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van: Headwear BeNeLux (www.headwear.be). Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1) Headwear BeNeLux spant zich in om de inhoud van haar webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

2) Headwear BeNeLux verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de gebruiker van de webpagina.

3) Headwear BeNeLux is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

4) Headwear BeNeLux mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Headwear BeNeLux is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

5) Headwear BeNeLux is niet verantwoordelijk voor eventuele aan de webpagina gekoppelde bestanden (links) van derden.

6) Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

7) Headwear BeNeLux behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Headwear BeNeLux de toegang tot de webpagina monitoren.

8) U zal Headwear BeNeLux, diens auteur(s) en ontwerper(s) van haar webpagina vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina.

9) Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze site ligt bij Headwear BeNeLux of haar licentiegevers. Hieronder wordt verstaan: teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en overige materialen. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.